Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału Jury postanowiło przyznać:

  • jedną pierwszą nagrodę,
  • dwie drugie nagrody,
  • dwie trzecie nagrody,
  • cztery wyróżnienia.

 

Oto wykaz nagrodzonych prac:

 

I miejsce
Szymon Piechaczek
Szereg Fouriera – od okresowości do aproksymacji funkcji
I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

 

II miejsce
Łukasz Jackiewicz
Fraktale... spod ołówka
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

 

II miejsce
Michał Wiśniewski
Odwzorowania geograficzne
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

 

III miejsce
Ludwik Ciechański
Tajniki planimetrii
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

III miejsce
Paweł Osikowski
Zobaczyć liczby pierwsze
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku

 

Wyróżnienie
Kamil Best
Schemat Hornera
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 

Wyróżnienie
Wojciech Filipowicz
Powierzchnie stopnia drugiego
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

 

Wyróżnienie
Damian Lipiński
Fraktale
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

 

Wyróżnienie
Mikołaj Migut
Trójkąt w matematyce
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

 

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom techniczny prac oraz fakt podjęcia interesujących tematów, wykraczających poza szkolne ramy programowe. Drobne niedociągnięcia formalne uznano za drugorzędne i nie nadano im wagi wpływającej na ostateczne wyniki konkursu.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród zwycięzcom konkursu odbyło się 12 czerwca 2015 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.