Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału Jury postanowiło przyznać:

  • jedną pierwszą nagrodę,
  • dwie drugie nagrody,
  • jedną trzecią nagrodę,
  • dwa wyróżnienia.


Wykaz nagrodzonych prac:

 

I miejsce
Mateusz Michalak
Konstrukcje geometryczne
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Płock

 

II miejsce
Konrad Mikucki
Nietypowe przekształcenia geometryczne
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego,
Oświęcim

 

II miejsce
Michał Raźny
Twierdzenia Simsona, Lemoina i Salmona
Technikum Łączności nr 14, Kraków 

 

III miejsce
Paweł Osikowski
Liczba Grahama
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Przeworsk

 

Wyróżnienie
Jarosław Bławut
Zobaczyć szyfry
Technikum Łączności nr 14, Kraków

 

Wyróżnienie
Adrian Kołodziejski
Krzywe stożkowe
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Płock

 

Komisja konkursowa wysoko oceniła poziom techniczny prac oraz fakt podjęcia interesujących tematów, wykraczających poza szkolne ramy programowe. Drobne niedociągnięcia formalne uznano za drugorzędne i nie nadano im wagi wpływającej na ostateczne wyniki konkursu.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród zwycięzcom konkursu odbyło się 4 czerwca 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.