Poszczególne edycje konkursu do roku 2013 organizowane były przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje dotyczące ich przebiegu oraz prace laureatów można znaleźć na stronie internetowej:

www.zobaczycmatematyke.krk.pl