Począwszy od roku 2014 organizatorem konkursu „Zobaczyć Matematykę” jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prace nadesłane na VIII edycję konkursu „Zobaczyć Matematykę” są oceniane przez Jury, które zostało powołane przez Przewodniczącego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, w następującym składzie:

1. dr hab. Leokadia Białas-Cież - przewodnicząca Jury, Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego 
(Instytut Matematyki UJ)

2. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz
(Instytut Matematyki UJ)

3. dr Krzysztof Ciesielski
(Instytut Matematyki UJ)

4. dr Krzysztof Deszyński
(Organizator poprzednich edycji konkursu)

5. dr Witold Majdak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konkursu
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

6. dr Paweł Morkisz
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

7. prof. dr hab. Piotr Oprocha - prodziekan do spraw nauki WMS AGH
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

8. dr Anna Pudełko
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

9. dr Tomasz Zabawa 
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)