Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału IX edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

  • jedną nagrodę drugiego stopnia,
  • dwie nagrody trzeciego stopnia,
  • pięć wyróżnień.

Oto lista ośmiu laureatów IX edycji konkursu wyłonionych spośród szesnastu finalistów. Prace wymieniono w kolejności według oceny Jury, zaczynając od najwyżej ocenionej.
(Uruchomienie poszczególnych prac konkursowych zalecane jest przy użyciu przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox):

Nagroda II stopnia
Jakub Tarkowski
Grafy - optymalizacja rzeczywistości
Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

Nagroda III stopnia
Sebastian Wójcik
Twierdzenie Mohra-Mascheroniego
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Nagroda III stopnia
Jakub Kozłowski
Trochoidy
Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie
Sebastian Urwan
Elementy zabezpieczeń
III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Wyróżnienie
Łukasz Jackiewicz
Triangulacja - od trójkąta do geometrii obliczeniowej
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Wyróżnienie
Weronika Mróz
Tajemnice czworokątów
I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

Wyróżnienie
Marek Świerkot
Hipoteza Riemanna
Technikum nr 3 Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach

Wyróżnienie
Piotr Szlęg
Szereg harmoniczny
VI LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie


Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Daniel Alberski
Trójkąt Pascala i jego własności
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu

Bartłomiej Baj
Bitcoin - matematyczne podstawy
II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Cezary Bąk
Co może powstać z wektorów i krzywych
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Wojciech Filipowicz
"Math Football" - matematyczna gra!
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

Dawid Najda
Wykresator - zobaczyć funkcje
I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Eryk Sikora
Matematyka w szyfrowaniu
Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach

Karol Szapsza
Magia liczby Pi
I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Wojtaczka
Matematyka w sporcie
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Zdaniem Jury poziom nadesłanych prac był nieco niższy niż w poprzednich dwóch edycjach konkursu. Zdecydowano, że w tym roku nie została przyznana nagroda pierwszego stopnia. Niemniej jednak Jury doceniło poziom techniczny rozpatrywanych prac oraz fakt podjęcia ciekawych tematów, często wykraczających poza szkolne ramy programowe. Pewne nieścisłości w pracach, których nie sposób uniknąć, uznano za drugorzędne i nie miały one kluczowego wpływu na ostateczne wyniki konkursu.

Wszystkim tegorocznym finalistom, a w szczególności laureatom, serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.