Etapy konkursu:

I etap - nadsyłanie prac - do 14 lutego 2017 r. (o przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego)

II etap - wybór finalistów - do 28 marca 2017 r.

III etap - ogłoszenie laureatów - do 10 kwietnia 2017 r.

Po wyłonieniu zwycięzców konkursu przez Jury, a więc zakończeniu głównej części konkursu, planowane jest dodatkowo głosowanie internautów. Każdy internauta będzie mógł oddać tylko jeden głos z danego urządzenia na wybraną przez siebie pracę laureata. W czerwcu 2017 r. autorowi pracy z największą liczbą głosów zostanie przyznana Nagroda Publiczności.