Zgłoszenie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

1) wypełnić i przesłać poniższy elektroniczny formularz rejestracyjny IX edycji konkursu,

2) wydrukować i wypełnić kartę zgłoszenia (plik pdf),

3) przesłać przygotowaną pracę na płycie CD wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na wskazany adres w terminie do 14 lutego 2017 r. 

Formularz rejestracyjny IX edycji konkursu

Podstawowe dane uczestnika konkursu:

Dane adresowe szkoły uczestnika konkursu:

Dane opiekuna pracy konkursowej: