Po dokładnym przeanalizowaniu prac zakwalifikowanych do finału X edycji konkursu Jury postanowiło przyznać:

 • jedną nagrodę drugiego stopnia,
 • jedną nagrodę trzeciego stopnia,
 • trzy wyróżnienia.

Oto lista pięciu laureatów X edycji konkursu wyłonionych spośród ośmiu finalistów. (Uruchomienie poszczególnych prac konkursowych zalecane jest przy użyciu przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox):

 • Nagroda II stopnia
  Michał Kutaj

  Krzywe stożkowe
  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce
 • Nagroda III stopnia
  Weronika Mróz
  Matematyka zapomnianych mistrzów
  I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

 • Wyróżnienie
  Kacper Gregorowicz
  Algorytmy genetyczne - z czym to się je?
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku
 • Wyróżnienie
  Wiktor Jurek
  Tajemnice kuli
  Technikum Łączności nr 14 w Krakowie 
 • Wyróżnienie
  Sebastian Owczarek
  Pseudaria
  Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

 

Pozostali finaliści konkursu (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

 • Jakub Bielawski
  Strona o liczbach pierwszych
  I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie 
 • Kinga Sierpień
  Fraktale czyli otaczające nas piękno
  Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Piotr Szlęg
  Prosta Eulera
  VI LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 

Jury zdecydowało, że w X edycji konkursu nie została przyznana nagroda pierwszego stopnia. Niemniej jednak Jury doceniło poziom techniczny rozpatrywanych prac oraz fakt podjęcia ciekawych tematów. Pewne nieścisłości w pracach, których nie sposób uniknąć, uznano za drugorzędne i nie miały one kluczowego wpływu na ostateczne wyniki konkursu.

Wszystkim tegorocznym finalistom, a w szczególności laureatom, serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. O dokładnym terminie uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.